Mistä on Kouvola tehty? Asukkaista, arjesta, juhlasta, työstä, rautatieläisyydestä, tehtaalaisuudesta, yrittäjyydestä, kaupankäynnistä, koulutuksesta, maanviljelystä, varuskunnista, kartanoista, urheilusta, luonnosta, Kymijoesta, alituisesta liikkeestä, tuhatvuotisesta historiasta. Tätä kaikkea tallennamme museon esinekokoelmaan, jossa on tällä hetkellä noin 35 000 esinettä. Tavallisten, arkisten esineiden lisäksi kokoelmassa on paljon maanviljelyn, koululaitoksen, terveydenhoidon, palontorjunnan, kaupankäynnin historiaan liittyviä esineitä.

Museokokoelmia alettiin kerätä Valkealassa vuonna 1915. Elimäellä ja Sippolassa museoesineiden keruuseen innostuttiin 1930-luvulla. Kymenlaakson Osakunnan kotiseuturetkien ansiosta museokokoelmia kerättiin 1960-luvun alussa Elimäellä, Valkealassa ja Sippolassa. Kouvola-Seura puolestaan keräsi esineistöä Kouvolassa.

Päivitetty 22.2.2019