Leena Puolatien 1970-luvulta alkanut ja vuoteen 2012 lähes katkeamatta jatkunut taiteen tekeminen, taiteen opettaminen ja monipuolinen toiminta paikallisen taideharrastuksen parissa on antanut hänelle vankan aseman Kouvolan ja koko Kaakon alueen taiteilijanimenä.

Oliko taiteilija juuri nyt löytämässä keskeisen aiheen töissään, näkemässä valon, joka siintää värien takaa, valon, jota taide tuo maailmaan? Sitä emme koskaan saa tietää.

Toimitus: Anu Kasnio ja Sanna Ojanne
Artikkelit: Anna-Kaarina Kippola ja Pirjo Pietikäinen
Valokuvat: Pirkko Porkka ja Johannes Wiehn

Taitto: Amanda Hyökki, Mainostoimisto Creanda
Paino: Grano Oy, Kouvola 2014

Kouvolan taidemuseon julkaisuja 26.
ISBN 978-951-8990-32-4
EAN 97895 18990324
ISSN 0786-9134

Päivitetty 11.3.2024