Menneen ajan puutarhoista biotaiteeseen

Poikilo-museoiden julkaisu on kooste historiaa, ihmisen luontosuhteen pohdintaa ja aivan uuden taidemuodon, biotaiteen esittelyä. Julkaisu liittyy museon kesänäyttelyyn 7.5.-6.9.2015 Puolivilli puutarha, mutta artikkelien aiheet ovat ajankohtaisia näyttelyn jälkeenkin.

Paikallisesti ainutlaatuista tutkittua tietoa antavat Maunu Häyrynen ja Kimmo Seppänen artikkeleissaan Kouvolan alueen historiallisista puistoista ja kartanoiden puutarhureista aina 1700-luvulta alkaen. Ensimmäistä kertaa aluetta tutkitaan tästä näkökulmasta. Alueellista historiaosuutta täydentää Peter Tigerstedtin katsaus Mustilan Arboretumiin.

Julia Donner kertoo yleisartikkelissaan kotipuutarhojen aatteellisista taustoista valistuksen ja kasvatuken osana. Hänen tutkimuskohteinaan ovat olleet erityisesti Tuusulanjärven taiteilijayhteisön ja Aino Sibeliuksen puutarhat, jotka edustivat aikansa ihanteellista viljelykäsitystä.

Nykyajan urbaaniin puutarhaan, kaupunkiviljelyyn, perehdyttää Salla Kuuluvainen omassa artikkelissaan. Mahdollisuudet vesiviljelyyn tai säkkiviljelyyn kerrostalojen katoilla tai kaupunkiympäristön jättömailla innostavat nykyään kaupunkilaisia kasvattamaan itse ruokansa, millä kehitysmaissa on suurta taloudellista merkitystä.

Ruokateknologian ja luonnon monimutkaisen suhteen etiikkaan ja käytäntöihin syvennytään perinpohjaisesti Ulla Taipaleen biotaiteen aihealueella. Luonnnon prosessit toteutuvat ilman meitä, kuten mehiläispesät. Niiden hallinta ei enää onnistu perinteisen kultivaation opein. Olemme puolivillillä alueella.

Taiteen luontosuhdetta, ympäristötaidetta ja erityisesti suomalaisen maataiteen nykytilaa käsittelee Hanna Johanson artikkelissaan, suomalaisen taiteen puutarha-aiheista ja Kouvolan taidemuseon kokoelmien kukka- ja kasviaiheista kirjoittaa katsauksen Anna-Kaarina Kippola.

Kirjan lopuksi taiteilija Irmeli Tarmo kertoo suhteestaan yhteen lähimaisemaan, ateljeensa ulkopuolella levittäytyvään uhanalaiseen metsään.

Kirjan kuvitus koostuu pääosin museon oman valokuva- ja taideteoskokoelman kuvista, mukana on myös kuva-aineistoa kirjoittajilta ja taiteilijoilta itseltään, Kansallisgalleriasta ja Museoviraston kuva-arkistosta.

Toimitus: Anna-Kaarina Kippola ja Kimmo Seppänen
Artikkelit: Julia Donner, Maunu Häyrynen, Hanna Johansson, Anna-Kaarina Kippola, Salla Kuuluvainen, Kimmo Seppänen, Ulla Taipale, Irmeli Tarmo ja Peter Tigerstedt
Graafinen suunnittelu: RiimuRaami/Nina Halmetoja
Kannen kuvat: Wredebyn kartano, kuvaaja Signe Brander, kuva: Museovirasto
Yksityiskohta videoteoksesta, kuva: Merja Heino
Takakannen kuva: Rosemarie Särkkä
Paino: Grano, 2015

Kouvolan taidemuseon julkaisuja 27
ISBN: 951-8990-33-6
EAN 978-951-8990-33-1

Päivitetty 11.3.2024