Myytti ja muutos –kirja käsittelee suomalaisuutta 12 teeman kautta: Muinainen, Kapinoiva, Puolustava, Liikkuva, Sivistyvä, Tuottava, Uskova, Sopeutuva, Kiistelty, Uusiutuva, Nauttiva ja Leikkivä. Teemat olivat visuaalisesti esillä Kouvolan taidemuseo Poikilon Sirpaleita suomalaisuudesta näyttelyssä 14.9.2017 – 7.1.2018. Kirjan kuvituksena ovat näyttelyn keskeiset teemoja avaavat taideteokset Kansallisgalleriasta, Paasikivi-seura ry:ltä, Tampereen Työväenyhdistys ry:ltä, Rovaniemen taidemuseosta sekä Poikilo-museoiden omista kokoelmista. Näyttelyä varten taiteilija Pekka Jylhä valmisti yhteisöllisen taideteoksen nimeltään Tämä viha. Niin kuin suolampi: musta, kylmä, syvä ja samea.

Mitä suomalaisuus on? Keitä me olemme ja mistä me tulemme? Missä ovat suomalaisten juuret? Kysymykset ovat kovin yleisiä. Niihin törmää niin pöytäkeskusteluissa kuin verkon keskustelupalstoilla, sanomalehdissä ja väitöskirjoissa sekä koulutunneilla ja museoissa. Koska kansallinen identiteetti jatkuvasti sekä rakentuu että hajoaa, ja koska kansallinen itsetunto ja historiakäsitykset näyttäytyvät aina eri aikoina erilaisina, palataan edellä mainittuihin kysymyksiin aina uudestaan. Nykyaika ja lähihistoria eivät usein riitä – mieli ja minuus tarvitsevat välillä ”syntyjä syviä” ja yksinkertaistavaa selkeyttä suureen ongelmaan suomalaisuuden alkuperästä.
Myytti erityisestä alkuperäisyydestä, eli ajatus siitä, että on olemassa vuosisatainen, ellei peräti vuosituhantinen muuttumaton suomalainen ydin, on olennainen osa nykyistäkin kansallista itsetutkiskelua ja kansalaiskeskustelua.
Kirjassa Myytti ja muutos käsitellään näitä kysymyksiä eri kirjoittajien näkökulmasta.

Kirja liittyy Kouvolan taidemuseo Poikilon näyttelyyn Sirpaleita suomalaisuudesta 14.9.2017–7.1.2018 ja Kouvolan kaupunginmuseon näyttelyyn Myytinmurtajia ja matkantekijöitä 23.11.2017–13.10.2019.

Artikkelien kirjoittajat: FT Matti Klinge, FT Anna Kortelainen, FL Rainer Knapas, FT Marko Tikka, FT Sami Suodenjoki sekä kirjan taustana toimivan Poikilo-museoiden näyttelyn kuraattori FT Derek Fewster
Toimittaja: Anna-Kaarina Kippola
Julkaisija: Poikilo-museot
Graafinen suunnittelu: RiimuRaami
Painotyö: Offsetpaino Westman, 2017
128 sivua

Kouvolan kaupunginmuseon julkaisuja 7
ISBN 978-951-8990-41-6
ISSN 1798-5056

Päivitetty 11.3.2024