Kuusankosken kaavoitus- ja rakennusperintö 1850-1959

Kolmiosainen Kuusankosken rakennus- ja kaavoitusperintöön paneutuva kirjasarja alkaa Kuusankosken vanhimmista säilyneistä maatilojen pihapiireistä ja päättyy 1950-luvun asuintaloarkkitehtuuriin.
Väliin mahtuu mm. kolmen teollisuusalueen ja niihin kuuluvien asuinyhdyskuntien kehitystarina, vuonna 1921 perustetun kunnan rakennushankkeita, seurakunnan rakennuksia, liikearkkitehtuuria ja tehdastyöläisten kalliomäille rakentamat monimuotoiset mökkikylät.
Kunkin aikakauden olosuhteita ja arkkitehtuuri -ihanteita peilataan Kuusankosken omintakeiseen paikallishistoriaan. Näista syntynyttä moni-ilmeistä kaupunkikuvaa esitellään runsain kuvin ja selostuksin.

Kirjan on kirjoittanut toimittanut Rurik Wasastjerna
Graafinen suunnittelu Salla Bedard
Kirjan julkaisevat Poikilo-museot ja Kouvolan kaupunki, maankäytön suunnittelu

Kirja on tehty Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön tuella.

Kouvolan kaupunginmuseon julkaisuja 5
ISSN 1798-5056
ISBN 978-951-8990-34-8
EAN 9789518990348

Päivitetty 11.3.2024