7.12.2022 - 7.1.2023 Varpu Eronen ja Sirpa Hannele Heinonen

Sokkotreffit-teemaisen kuvataiteen näyttelyn idea pohjautuu kokeellisen äänitaiteen ja musiikin improvisaatiotapahtumissa käytettyyn metodiin, jossa kaksi tai useampi taiteilija heittäytyy luomaan yhdessä. Halusimme Kouta ry:n jäsenille suunnatulla Sokkotreffit Open Call -haulla mahdollistaa tuoreiden yhteistyösiltojen rakentamisen taiteilijoiden välille, niin uusien tekotapojen, materiaalikokeilujen kuin esittämiskäytäntöjenkin kokeiluun. Sokkotreffit mahdollistaa taiteilijaseuran mentorointiavun ja pienen taloudellisen tuen valittuun luovaan prosessiin. Käytännössä työryhmä on valinnut hakemusten perusteella näyttelyssä esillä olevan työparin työskentelemään yhdessä ja seurannut projektin kulkua syksyn ajan. Sokkotreffien työryhmänä ovat toimineet KOUTA ry:stä Meri Hietala, Eija Kylliäinen ja Hanna Peräkylä.

Kuvasa paperi, jossa on eri värejä nimettynä. Papereiden ympärillä on maalaussiveltimiä ja niistä värjäytyneitä vesiastioita.

Harvoin taidetyöskentelyyn liittyvät materiaalit, kokeilut ja eri vaiheet ovat esillä näyttelyssä. Sokkotreffit-näyttelyn on tarkoitus tuoda näkyväksi taideprosessia. Se on yhdistelmä monien vuosien aikana kertyneistä työskentelyprosesseihin liittyvistä epätavallisista esineistä. Kahden taiteilijan monet havainnot, kokemukset, mielenkiinnon kohteet, elämykset, tunteet sekä muistiaines muodostavat näyttelyssä yhden kokonaisuuden.
Varpu Eronen (s.1982) Olen vanhalla maatilalla Haminan Reitkallissa asuva ja työskentelevä kuvataiteilija (TaM).
Pyrkiessäni vuorovaikutukseen omistamani 1,5 hehtaarin maa-alueen kanssa etsin yhä uusia työtapoja, joiden lähtökohta on maanhoidossa itsessään. Hoitamalla, tutkimalla ja niittämällä ennen laidunalueena toiminutta tilamme ketoa elvytän sen perinnebiotooppia ja tutustun sen lajistoon, josta sitten löydän uusia kasveja mm. väripigmenttien ja kasvivärjäysten aineksiksi. Hidas, vuodenaikaa seuraava toiminta ja kehollinen työ antavat tilaa taiteellisen työskentelyn pohjana olevalle ajatustyölle. Kun hoidan maata, se hoitaa minua. Tästä dialogista nousevat tunteet ja ajatukset saavat visuaalisen muodon teoksissa, joita työstän kokeilevilla tekniikoilla.
Työpäiväkirja https://kaytannollisenhistorianmuseo.net/ ja portfolio https://varpueronen.fi/ .
Sirpa Hannele Heinonen (s.1965). Olen Kouvolassa asuva ja työskentelevä kuvataiteilija (ylempi AMK).
Luontoaiheet ja materiaalit toimivat usein teoksieni lähtökohtina. Haluan kokeilla, etsiä ja löytää. Koristeellisuus ja runsaus ovat usein läsnä taiteessani. Pohdiskeleva ja hidastempoinen tekeminen on minulle hyvin tyydyttävää matkantekoa itseeni, kokemuksiin, tunteisiin sekä hiljaisuuteen. Sokkotreffit-projektin myötä minulla oli mahdollisuus palata kontakti- ja ruostevärjäyskokeiluihin monien vuosien tauon jälkeen.
https://sirpahanneleheinonen.com
Lisätietoja: varpu.eronen@gmail.com ja sirpahannele.heinonen@gmail.com


Palaa KOUTA-gallerian sivulle KOUTA-galleria – Poikilo

Päivitetty 25.1.2023