Axel Antas: Nothing is Made, Nothing Disappears
24.5.–27.8.2023 Kouvolan taidemuseo Poikilo

Näyttelyn nimi viittaa ajatukseen ajan hauraudesta ja kaiken olemassa olevan jatkuvasta muutoksesta. Antas pohtii ajan käsitettä, sillä ihmisen suhde aikaan näyttää olevan murroksessa. Samalla näyttelyn teemat kytkeytyvät luontoon ja ympäristöön. Ne ovat aiheita, joiden parissa Antas on työskennellyt koko uransa ajan. Samalla kun Antas tutkii suhdettamme luontoon, hän havainnoi vieraantumistamme siitä. Aika on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Antasin teokset ovat luonteeltaan ajattomia. Aiheiden tärkeys ja ajankohtaisuus ovat yhteydessä ilmastomme nykyiseen tilaan ja sen tulevaisuuteen.  

Axel Antas valmistui Lontoon Goldsmiths Collegesta vuonna 2000. Useiden Lontoon vuosien jälkeen hän palasi takaisin Suomeen vuonna 2013. Antas on monialainen taiteilija, joka työskentelee useiden tekniikoiden parissa. Häntä kiehtoo perinteisten ja uudempien tekniikoiden sekoittaminen. Näyttelyssä on mukana valokuvia, piirustuksia, veistoksia sekä videoteoksia pääasiassa kahden viimeisen vuoden ajalta.  Antas on osallistunut lukuisiin yksityis- ja yhteisnäyttelyihin vuodesta 2000 lähtien, ja hänen teoksiaan on useissa merkittävissä kotimaisissa ja ulkomaisissa kokoelmissa. 

kuva Axel Antas, Untitled, 2023. Kuva Axel Antas

Päivitetty 28.8.2023