Kino-Poikilossa esitettävä taide tai dokumentit liittyvät usein museossa samaan aikaan olevaan näyttelyyn. Välillä ohjelmisto on aivan itsenäinen ja näyttelystä riippumaton. Kino-Poikilossa on järjestetty myös lyhyitä esityksiä tai performansseja. Projisointipinta on kooltaan 280 x 500 cm.

Riitta Järvelän videoteokset Kino-Poikilossa 7.2.-18.4.2019

Punainen ilmapallo, 2012

kesto 09:34

Teos kertoo suomalaisen lapsen historiasta 1800-luvulta 1970-luvulle. Se kuvaa lasten elämää näiden vuosikymmenten aikana pääosin kirpputoreilta löydettyjen, mutta myös perheen ja ystävien, albumikuvien kautta. Vanhat valokuvat ovat dokumentteja, hetkiä historiasta, joista Järvelä on koostanut kertomuksen omiin elämänkokemuksiinsa pohjautuen.

Tulla nähdyksi, 2017

kesto 07:09

Videoteos sai alkunsa, kun taiteilija kiinnitti huomiota leikin uhanalaisuuteen digitalisoituneessa ajassamme. Se kertoo eurooppalaisen kulttuurin leikeistä sekä niiden hurmasta ja voimasta. Leikki on välttämätöntä lapsille, mutta myös aikuisille. Leikkiessä tarvitaan avointa mieltä ja uteliaisuutta – se on vapautta kuvitella. Leikin aikana voi harjoitella erilaisia elämässä tarvittavia taitoja ilmen epäonnistumisen pelkoa. Sen avulla leikkijät käsittelevät elämää, menneisyyttä ja tulevaisuutta. Videota tehdessään taiteilija huomasi itsekin leikkivänsä, leikki sai viedä.

”Viisikymmenluvun leikkipaikassamme koivikossa olivat valtaistuinkivet. Prinsessakivi oli korkein, palvelijoiden kivet matalia. Sodanjälkeinenn aika oli niukkaa, arki välillä ilotonta. Leikin lumo vei erilaiseen todellisuuteen”

Päivitetty 26.2.2019