Kino-Poikilossa tällä hetkellä videoprojektio Niagara, joka liittyy Osmo Rauhalan näyttelyyn Järjestyksen kuvat.

Kino-Poikilossa esitettävä taide tai dokumentit liittyvät usein museossa samaan aikaan olevaan näyttelyyn. Välillä ohjelmisto on aivan itsenäinen ja näyttelystä riippumaton. Kino-Poikilossa on järjestetty myös lyhyitä esityksiä tai performansseja. Projisointipinta on kooltaan 280 x 500 cm.

Niagara

2019
videoprojektio | video projection

Osmo Rauhala on kuvannut aineiston Niagara-videoprojektiota varten muutama vuosi sitten vieraillessaan kuuluisilla putouksilla. Videomateriaalia on jälkeenpäin manipuloitu, se on käännetty negatiiviksi.

Teoksen voi tulkita makeaan veteen liittyvänä huolena. Veden laatu ja riittävyys ovat huolestuttaneet taiteilijaa jo pitkään, jopa enemmän kuin ilmastonmuutos. Veden kemikalisoituminen on globaali ongelma.

Niagara ja sen virtaava vesi voidaan liittää myös Rauhalaa 1990-luvulta asti kiinnostaneisiin kompleksisiin systeemeihin. Niiden tutkimuksen myötä syntyivät edellytykset tarkastella kaaoksen ja järjestyksen suhdetta uudella tavalla. Esimerkkejä kompleksisten systeemien tutkimuskohteista ovat muun muassa veden virtaus ja lintuparvien liike.

Rauhala on itse nimittänyt videoteoksiaan sähköisiksi maalauksiksi. Ne eivät ole sidottuja lineaariseen aikaan, eikä niissä ole narratiivista tarinaa. Niitä voi katsoa samoin, kuin katsoisi seinällä olevaa taulua – vain hetken tai pidemmän aikaa keskittyen.

Päivitetty 4.11.2019