Poikilo-museot sai 30 000 € avustuksen

Vitriinissä pelipaitoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Poikilo-museoille 30 000 euroa digitaalisen kulttuuriperinnön saavutettavuuden ja säilymisen parantamiseen.

Poikilo-museoilla on käynnistynyt mittava, kokoelmien digitointiin liittyvä hanke. Vuoden 2021 aikana Poikilo-museoiden esine- ja valokuvakokoelmien hallintaan käytetty järjestelmä uusitaan. Kouvolassa käytössä olevan, Museoviraston ylläpitämän Web-Musketin ylläpito päättyy vuonna 2022. Uudeksi tietokantajärjestelmäksi on valittu Profium Oy:n Profium Sense. Järjestelmänvaihto, aineistojen migraatio vanhasta uuteen järjestelmään, toteutetaan vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on, että uusi järjestelmä on tuotantokäytössä syksyllä 2021.

Nyt saadulla Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella toteutetaan arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteiseen Finna-portaaliin Poikilo-museoiden oma näkymä. Hankerahoitusta käytetään museokokoelmien digitoitujen esineiden ja valokuvien tietojen tarkistamiseen sekä valokuvien digitointiin. Loppuvuonna 2021 Finnassa julkaistaan ensimmäisen kerran Kouvolan Poikilo-museoiden kokoelmiin kuuluvia valokuvia. Tavoitteena on julkaista noin 3000 kuvan kokonaisuus, joka sisältää yhdeksän valokuvaajan kuvia niin Kouvolasta, Kuusankoskelta kuin Valkealasta 1900-luvun alusta 1980-luvulle. Esinekokoelmista valitaan Finnassa julkaistavaksi eri aihepiirejä. Poikilo-museoiden esinekokoelmissa on mm. mittava, koko nykyisen Kouvolan käsittävä urheiluhistorian kokoelma. Kouvolan taidemuseon taideteoksia on voinut tutkia Finnassa usean vuoden ajan. Teoskuvia lisätään valokuvauksen edistyessä.

Poikilo-museoiden kokoelmiin kuuluu noin 2400 taideteosta, 35 000 esinettä ja 130 000 valokuvaa ja negatiivia. Kokoelmatyö kuuluu museon perustehtäviin.

Museoiden Finna Haun aloitussivu | Museoiden Finna (museot.finna.fi)

Lisätietoja:

museonjohtaja Anu Kasnio (22.12. asti), puh. 020 615 8317, anu.kasnio(at)kouvola.fi

amanuenssi Olli Rojo (28.12. alkaen), kuva-arkisto, kokoelmajärjestelmäprojekti, puh. 020 615 4653, olli.rojo(at)kouvola.fi