Kuukauden taideteos: huhtikuu 2023

Värikkäässä teoksessa näkyy punaiset huulet joiden alla on kaksi pilvimäistä kuviota.

Teosnostoja Kouvolan taidemuseo Poikilon taidekokoelmista: Juha Soisalo, Huulet, 1974

Taidemaalari Juha Soisalolta (1941-2016) on Kouvolan taidemuseo Poikilon kokoelmissa viisi teosta vuosilta 1969 ja 1974. Vuodet olivat taiteilijalle sikäli merkityksellisiä, että Soisalo sai vuonna 1969 Suomen taideyhdistyksen dukaattipalkinnon ja vuonna 1974 valtion taidepalkinnon. Näissä Kouvolan taidemuseo Poikilon kokoelmateoksissa, kuten teoksessa Huulet, ei näy suoranaisesti ja alleviivaten ajalle tyypillinen yhteiskunnallisesti osallistuva ja kantaaottava taide, vaikka Soisalokin oli aktiivisesti mukana taidepolitiikan riennoissa. Sen sijaan hänen käyttämänsä konstruktivistinen eli rakenteellinen tyyli ilmensi ehkä peitellymmin nuoren polven kumouksellisia aatteita ja pyrkimyksiä muutokseen. Esimerkkiteoksessa on nähtävissä täysin abstraktista, konkreettisesta ilmaisusta poiketen poptaiteesta lainaavia, voimakkaan värisiä ja mainosmaisen iskeviä vaikutteita sekä myös vahvasti tyyliteltyjä luontoelementtejä.    

Kolmen öljymaalauksen lisäksi Kouvolan taidemuseo Poikilon kokoelmissa on Juha Soisalolta samalta vuodelta 1974 kaksi serigrafiaa, jotka ovat kuin jälkimaininkeja Aloha-ryhmästä (1966-1970), johon Soisalokin kuului. Ryhmän tavoitteena oli muun muassa saada silkkipainotekniikalla toteutettuja teoksia laajemmin kaiken kansan saataville.  

Juha Soisalo opiskeli Taideteollisessa oppilaitoksessa vuosina 1960-1963 ja 1967. Hänen teoksiaan oli ensi kerran näytteillä Helsingissä vuonna 1961. Soisalo osallistui lukuisiin koti- ja ulkomaisiin näyttelyihin ja hänen teoksiaan on useissa keskeisissä, kotimaisissa taidekokoelmissa.   

Kuva: Harri Hirvonen
Teoksen tiedot: Juha Soisalo, Huulet, 1974, öljy, 42 x 60,5 cm

Tutustu muihin 2023 vuoden taideteoksiin Vuoden 2023 kuukauden taideteoksia – Poikilo