Kerro meille! Metsäteollisuusmuistot talteen.

Inkeroisten kartonkitehdas 1910-luvulla. Kuva: Stora Enso

Kerro meille metsäteollisuuteen liittyvät muistosi!

Kuvassa Inkeroisten kartonkitehdas 1910-luvulla. Kuva: Stora Enso

Viime vuonna käynnistynyt Kymenlaakson museoiden yhteinen muistojenkeruuprojekti jatkuu metsäteollisuusteemalla. Muistoja kerätään pääasiassa Internetistä löytyvän kyselyn avulla. Kysely on avoinna 1.9.–31.11.2020 osoitteessa www.kerromeille.net.

”Palvelin yhtiötä 50 vuotta ja isäni 53 vuotta. Sitten olin vielä tuuraamassa kahtena kesänä yövahtina.”

Markus, s. 1892.

Kymenlaakso on ollut ja on yhä vahva metsäteollisuuden keskus. Internetissä 1.9.2020 avautuvalla Kerro meille! -kyselyllä kerätään muistoja työstä ja vapaa-ajasta kymenlaaksolaisten tehtaiden varjossa. Muistot voivat olla miltä vuosikymmeneltä ja mistäpäin Kymenlaaksoa tahansa. Ne voivat liittyä jo toimintansa lopettaneisiin tai yhä toimiviin tehtaisiin ja sahoihin. Kysely ennakoi maakunnan metsäteollisuuden 150-vuotisjuhlavuotta, jota vietetään vuonna 2022.

Kymintehdas, Gutzeit, Tampella, Summa, UPM, Kotkamills, Myllykoski, Sunila, Verla, Stora Enso, Ristiniemi, Pitkäkoski… Näihin ja lukuisiin muihin alan yrityksiin ja sahoihin liittyy pala suomalaista ja kymenlaaksolaista historiaa. Olethan mukana sen tallentamisessa!

Kerro meille! on kymenlaaksolaisten museoiden yhteinen hanke, jossa vuosittain vaihtuvalla teemalla kerätään muistitietoa Kymenlaaksosta. Metsäteollisuuskyselyssä ovat mukana Kymenlaakson museo, Poikilo-museot, Haminan kaupungin museot, Miehikkälän museotoimi, Verlan tehdasmuseo ja Ankkapurhan teollisuusmuseo. Kyselyyn tulleet vastaukset tallennetaan museoiden kokoelmiin ja niitä käytetään mm. näyttely- ja tutkimusaineistona. Otteita muistoista voidaan myös julkaista some-kanavilla.   

Vuonna 2019 Kerro meille! -hankkeessa kerättiin nuoruusmuistoja, ja keräyksen satoa tulee kuluvan syksyn aikana esille Kymenlaakson museoon. Tänä vuonna kerätään siis metsäteollisuusmuistoja, ja ensi vuonna vuorossa ovat muiden teollisuuden alojen parissa toimineet.

Lisätietoja: Kymenlaakson museo, intendentti Marja Salmijärvi, puh. 040 350 6367, marja.salmijarvi@kotka.fi

***

Muiden osallistujamuseoiden yhteystiedot:

Poikilo-museot: museonjohtaja Anu Kasnio, puh. 020 615 8317, anu.kasnio@kouvola.fi  

Haminan kaupungin museot: tapahtumatuotantopäällikkö Paula Kouki, puh. 040 746 4220 paula.kouki@hamina.fi

Miehikkälän museotoimi: museotutkija Armi Oinonen, puh.  040 752 7770, armi.oinonen@miehikkala.fi  

Verlan tehdasmuseo: museoamanuenssi Jaana Rannanpää, puh. 020 415 2202, jaana.rannanpaa@upm.com  

Ankkapurhan teollisuusmuseo: museonhoitaja Hanna Myllyntausta, puh. 040 716 6680, hanna.myllyntausta@storaenso.com