5.12.–6.1.2024
Raija Marttinen, KOKE(ill)A KUKK(i)A, maalauksia ja piirustuksia

Tuon Kouvolaan toisen näyttelykokonaisuuden KOKE(ill)A KUKK(i)A -nimen alla. Ensimmäinen oli esillä syksyllä 2022 Galleria Beckerissä Jyväskylässä. Kouta-gallerian teokset ovat kaikki uusia, tänä vuonna valmistuneita.


Muisti ja muistaminen ovat aina olleet työskentelyni keskeisiä teemoja. Kasviaiheet ovat usein olleet mukana teoksissani, joskus viitteellisemmin, nyt lähes pääosassa. Tällä hetkellä pohdin muistin kuvia, miten itse katson ja näen. Tavoitteenani on löytää visuaalisen muistini perusteita, mitkä paikat ja tapahtumat ovat vaikuttaneet omaan katsomisen kokemiseeni ja tapaani tehdä kuvaa. Katsomisharjoituksia-sarja kuvaakin hyvin sitä, miten nyt työskentelyssäni tarkastelen näitä kysymyksiä.


Näyttelyn nimen mukaisesti olen kokeillut maalata ja piirtää kukkia eri tavoilla ja tekniikoilla; lähestyen aiheen ja työskentelyn kokemusta eri suunnista. Osassa teoksista keskityn tarkkoihin yksityiskohtiin, toisissa pelkkään hahmoon – joissakin taas pikemminkin tyhjään tilaan itse kohteen ympärillä. Koutaan valikoitui enemmän huonekasviteemaa ja etenkin palmuvehka-aiheita, koska tämän prosessin alkusysäyksenä toimi suuren palmuvehkani varjokuva seinällä.

Akryyli, hiiliteos jossa valon ja varjon leikkiä.
Raija Marttinen, Varjon kuva, akryyli ja hiili kankaalle, 2023

Palaa Kouta-gallerian pääsivulle KOUTA-galleria – Poikilo

Päivitetty 8.1.2024