VALKEALAN MONITOIMITALO
Portfoliohaku ja rinnakkainen luonnostilaus.
Portfoliohaku on auki 6.2.-8.3.2023

Tammikuussa 2024 valmistuvaan Valkealan monitoimitaloon etsitään ikärajat ylittävää ja talon monipuolista toimintaa huomioivaa taidetta, jossa yhdistyy taide ja pelillisyys. Portfoliohaun ja haastattelujen perusteella valitaan 1—3 taiteilijaa toteuttamaan luonnokset kevään aikana ns. rinnakkaisen luonnostilauksen kautta. Haun järjestää Kouvolan kaupungin Poikilo-museot, joka on sitoutunut noudattamaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta. Kilpailun mahdollistaa Unelma pelitaiteesta hanke, jonka on rahoittanut Wihurin rahasto. Poikilo-museot on Wihurin rahaston kuvataiteen alueellisen kummitoiminnan museo vuosina 2021—2023.

Kouvola on viime vuosina profiloitunut erityisesti pelitaiteen alueella ja nyt pelillisyyttä halutaan tuoda mukaan myös julkiseen taiteeseen.

Portfoliohakuun voivat osallistua kaikki Suomessa toimivat kuvataiteilijat ja työryhmät, jotka voivat koostua mm. kuvataiteen ja pelialan ammattilaisista. Toivomme erityisesti Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa toimivien taiteilijoiden ja heidän työryhmiensä osallistumista hakuun.

Toivomme ennakkoluulottomasti hakijoita eri visuaalisten taiteiden alueilta. Pelillisiä toimintoja on mahdollista kehittää kevään aikana yhteistyössä pelialan ammattilaisten kanssa.

Pelattavuus voi tässä yhteydessä tarkoittaa hyvin laveasti erilaisia vuorovaikutteisia tapoja kokea teos. Verrattuna muihin interaktiivisiin elementteihin pelitaiteessa on yleensä jonkinlainen tavoite, jota kohti kokija pyrkii edistämään teosta siihen sisällytettyjen mekaniikkojen puitteissa. Pelattavuus voi tarkoittaa digitaalisia tai muuten liikkuvia elementtejä, mutta pelillisyyttä voidaan toteuttaa myös esimerkiksi arvoitustehtävien omaisesti kiinteisiin teoksiin. Myös erilaisten sensorien ja projisioiden käyttö osana teosta voi tulla kyseeseen. 

Haku on kaksivaiheinen. Portfoliohaun päätyttyä osalle hakijoista tehdään vielä tarkentavia kysymyksiä etäyhteyden avulla (Teams). Portfoliohaun perusteella valitaan enintään 3 ehdokasta rinnakkaiseen luonnostilaukseen. Luonnoksesta maksetaan palkkio 3 000 euroa (alv. 0 %).

Valkealan monitoimitalo

Avautuessaan tammikuussa 2024 rakennuksessa on tilat perusopetukselle, varhaiskasvatukselle, kansalaisopistolle, lähikirjastolle, nuorisopalveluille, valmistuskeittiölle ja Kymenlaakson hyvinvointialueen perhekeskukselle. Lisäksi monitoimitalo tarjoaa kuntalaisille ja yhdistyksille monipuoliset harraste- ja toimintamahdollisuudet ilta- ja viikonloppuaikaan.

Monitoimitalon sydän tulee olemaan iso aulatila, joka toimii ruokailun lisäksi myös esitystilana.

Monitoimitalon pihalle on tulossa välineitä ja pihamaalauksia. Pihojen suunnittelussa on kuultu käyttäjien toiveita. Piha-alue jakautuu kolmeen osaan: päiväkodin ja esi- ja alkuopetuksen piha-alueeseen sekä 3.—9. luokkien piha-alueeseen. Pihoille tulee katoksia ja istumapaikkoja. Piha-alue valmistuu vuosien 2023—24 aikana.

Valkealaan liittyy luonto ja siihen läheisesti ympäristö. Lähiympäristössä yhdistyy taajama-asutus ja ympäristön virkistyskäyttö ulkoilu- ja urheilumahdollisuuksineen sekä Repoveden kansallispuisto.

Julkisen taiteen paikkoja monitoimitalossa ei ole haluttu määritellä tarkemmin. Taidetta voidaan sijoittaa joko ulko- tai sisätilaan. Tekniikka ja toteutustapa ovat taiteilijan päätettävissä. Rinnakkaiseen luonnostilaukseen valituille taiteilijoille esitellään Valkealan monitoimitaloa yksityiskohtaisemmin ja tarjotaan tietoa julkisen taiteen mahdollisista paikoista, sekä paikkojen teknisistä reunaehdoista.

Valkealan monitoimitalon piirustukset

Valkealan-monitoimitalo_media-aineisto_piirustukset.pdf (kouvola.fi)

Tummapintaisen rakennuksen havainnekuva.
Näkymä Valkealan monitoimitalon pääsisäänkäynniltä Kuva: YIT, Linja Arkkitehdit

Budjetti

Luonnos 3000 euroa (alv. 0 %)

Teoksen tai teosten toteutus kaikkine kuluineen 45 000 euroa (alv. 0 %).

Summa sisältää taiteilijapalkkion, teoksen toteutuksen ja materiaalit, kuljetuksen paikan päälle sekä mahdolliset teoksen toteutukseen liittyvät alihankintakulut. Tilaaja vastaa teoksen mahdollisista perustuksista, teoksen yleisvalaistuksesta sekä asennuksesta. Asennuksesta sovitaan yhdessä taiteilijan kanssa.  Budjetilla on mahdollista toteuttaa enintään kaksi teosta.

Haun kokonaisaikataulu

1. hakuPortfoliohaku6.2.-8.3.2023
Kysymykset20.2.2023 mennessä  
Vastaukset kysymyksiin julkaistaan24.2.2023
Tarkentavat kysymykset osalle hakijoista13.-17.3.2023
1—3 ehdokkaan valinta31.3.2023 mennessä
2. hakuRinnakkainen luonnostilaus1.4-15.6.2023 
Valittujen töiden julkistus30.6.2023  
Lopullisten töiden valmistuminen31.12.2023    
Haun kokonaisaikataulu kootusti päivämäärineen

1. haku, Portfoliohaku

Portfoliohakuun voivat osallistua kaikki Suomessa toimivat kuvataiteilijat ja työryhmät, jotka voivat koostua mm. kuvataiteen ja pelialan ammattilaisista. Toivomme erityisesti Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa toimivien taiteilijoiden ja heidän työryhmiensä osallistumista hakuun.


Portfolion tulee sisältää

 • yhteystiedot ja www-osoite
 • ansioluettelo (max 3 sivua)
 • enintään kolme esittelyä aiemmista teoksista sisältäen kuvien lisäksi lyhyen esittelytekstin (esim. teoksen koko, materiaali, sijainti, sisällölliset lähtökohdat).
 • saatekirje, jossa kerrot miten oma taiteellinen työskentelysi voisi näkyä Valkealan monitoimitalossa (max 1000 merkkiä). Voit esim. kertoa, mitä materiaaleja käyttäisit ja mahdollisia kiinnostavia paikkoja taiteesi kannalta. Kerro myös, jos sinulla on jo ajatuksia pelillisiksi ominaisuuksiksi tai työparina pelialan osaaja.

Portfoliohakuvaiheessa ei tule vielä lähettää visuaalisia luonnoksia tai tarkempia ideoita teoksesta. Portfolio voi olla myös englanninkielinen.

Käytä WeTransfer-palvelua. Toimita aineisto eli portfolio ja saatekirje yhtenä pdf-tiedostona (nimeä näin: sukunimi_etunimi), jonka maksimikoko on 15 Mt. Aineisto lähetetään sähköisesti WeTransfer-palvelun kautta www.wetransfer.com  osoitteeseen poikilo@kouvola.fi

Merkitse lähetyskenttään: Oma nimi, Valkealan monitoimitalo

Aineisto on lähetettävä 6.2.-8.3.2023 välisenä aikana, viimeistään 8.3.2023 klo 23:59 (UTC +2). Puutteelliset, luonnosehdotuksen sisältävät tai myöhässä saapuneet portfoliot jätetään käsittelemättä.

Kun tiedostosi on saapunut vastaanottajalle, tulee siitä ilmoitus, että lähetyksesi on lähetetty onnistuneesti. Samoin, kun vastaanottaja avaa tiedoston, tulee ilmoitus sinulle latauksen onnistumisesta. Tarkista roskapostikansio, jos viestiä ei ole tullut. Varaathan lähettämiseen riittävästi aikaa.


Kysymyksiä

Kysymykset portfoliohausta on toimitettava sähköpostitse 20.2.2023 mennessä poikilo@kouvola.fi

Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään kysymystä koskien Valkealan monitoimitalon taidekilpailua.

Kysymykset vastauksineen julkaistaan osoitteessa www.poikilo.fi 24.2.2023.

Tekijänoikeudet

Portfolion tekijänoikeudet kuuluvat taiteilijalle.

Arviointiperusteet

Portfolioiden arvioinnissa painotetaan seuraavia perusteita:

 • Ammattimaisuus nykytaiteen kentällä
 • Oman taiteellisen ilmaisun kiinnostavuus ja soveltuvuus Valkealan monitoimitaloon
 • Omien materiaalien ja prosessin hallinta
 • Paikallisuuden huomioiminen
 • Käyttäjälähtöisyys
 • Kiinnostus pelillisyyden ja oman visuaalisen ilmaisun yhdistämiseen

Taidetyöryhmä

 • Anu Kasnio, museonjohtaja, Poikilo-museot / Kouvolan kaupunki
 • Harri Hirvonen, amanuenssi, Poikilo-museot / Kouvolan kaupunki
 • Jaakko Kemppainen, pelitaiteen läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus
 • Pauli Pölönen, rehtori, Kouvolan kaupunki
 • Anneli Vartiainen, rakennuttajapäällikkö, Kouvolan kaupunki
 • Tiiu Anttonen, kuvanveistäjä
 • Arkkitehti, edustaja nimetään myöhemmin
 • Juhana Moisander, kuvataiteilija, Suomen Taiteilijaseura
 • Nina Palmros, taidekoordinaattori

Taidetyöryhmä valitsee joukostaan puheenjohtajan. Palkintolautakunnan sihteerinä ja kilpailun yhteyshenkilönä toimii taidekoordinaattori Nina Palmros (ilman äänioikeutta).

Portfolioita ei aseteta esille julkiseen tilaan tai sähköisesti.

Haun tulokset

Rinnakkaiseen luonnostilaukseen valitut taiteilijat julkaistaan 31.3.2023 mennessä osoitteessa www.poikilo.fi

Henkilötietojen käsittely

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta. Osallistumalla portfoliohakuun annat suostumuksesi siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.

2. haku, Rinnakkainen luonnostilaus 1.4.-15.6.2023

Portfolioiden perusteella 1—3 taiteilijaa kutsutaan laatimaan luonnos taideteoksesta kohteeseen. Kouvolan kaupungilla on oikeus olla toteuttamatta mitään haussa sijoittunutta ehdotusta.

Lopulliset työt valitaan 30.6.2023 ja niiden tulee olla valmiita 31.12.2023. Luonnoksista maksetaan palkkio 3 000 euroa (alv. 0 %) /luonnos. Palkkio maksetaan laskulla, jota varten taiteilijalla/ taiteilijaryhmällä tulee olla y-tunnus tai muu laskutuskanava.

Päivitetty 22.2.2023