Puhujina Aleksandr Manzos, sekä Sonja Ängeslevä
Aika: keskiviikko 13.4. klo 17.30─19.00
Paikka: XAMK, Kasarminmäen kampus, auditorio

Pelejä ei voi erottaa ympäröivästä maailmasta. Millä tavoin ne välittävät, käsittelevät ja rikkovat yhteiskunnallisia normeja? Muuttaako pelaaminen itsessään sitä, millaisia olemme ja miten toimimme? Aleksandr Manzos käy luennollaan läpi niin pelien suoria kuin epäsuoria vaikutteita yhteiskunnallisella tasolla.

Nyky-yhteiskunnan muutoksissa, yksilön roolin ja maailmankuvan moninaistuminen voi edistää uusien keinojen käyttöä haastavien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Jos byrokraattiset ja siiloutuneet julkishallinnon rakenteet eivät tarjoa riittäviä keinoja vaikkapa pandemian selättämiseen, ympäristöongelmien ratkomiseen tai eriarvoisuuden kasvun hidastamiseen, voiko pelimäiset rakenteet, motivaatiokoukut ja pulmat tarjota keinoja yksinkertaistaa monimutkaisia systeemeitä ja luoda kokeilukenttä, jotta eri vaihtoehdot olisivat helpompi ymmärtää? Näitä pohditaan Sonja Ängeslevän luennolla.

Luennon striimilinkki: https://youtu.be/Pu2OZgTg-FA


Puhujat

Aleksandr Manzos

Aleksandr Manzos on kirjoittanut digitaalisista peleistä yli kymmenen vuoden ajan. Hän on julkaissut viisi peliaiheista kirjaa, viimeisimpänä Kokeelliset pelit (2021). Erityisesti häntä kiinnostaa indiepelit, pelihistoria sekä pelien ja muun taiteen ja kulttuurin risteyskohdat.

Sonja Ängeslevä

Sonja Ängeslevä toimii tuotejohtajana peliyhtiö Zyngalla. Hänellä on pitkä kokemus datavetoisesta kuluttajatuotteiden ja sosiaalisten pelien kehityksestä. Vapaa-aikanaan hän on tukenut seppo.io:n kaltaisia nuoria yrityksiä löytämään parhaita keinoja soveltaa peleissä toimivia vuorovaikutusmalleja ja toimintatapoja oppimisessa, valmennuksessa ja kuntoilussa.

Päivitetty 10.1.2023