Olevaisia
Kouta-galleria 30.3.-25.4.2021

Olevaiset ovat kipsivalosten ja mustepiirrosten keinoin tehtyjä kuvia kivi- kasvi- ja eläinkunnan olennoista. Kaikki olevainen koostuu maailmassa hajallaan olevista ja toisiinsa liittyneistä hiukkasista. Aine kiertää ja ottaa muotonsa erilaisissa olennoissa ja kappaleissa, joita tarkastelen teoksissani pohtien miksi tietyt olomuodot on arvotettava merkitsevämmiksi kuin toiset. Toivon että kalliot pysyvät tukevana kamarana monimuotoiselle elämälle, eivätkä uhanalaiset puut, kasvit ja eläimet katoa sen pinnalta. Kaikkea elämää ja olemassaoloa tulee vaalia, mutta etenkin tuntoisia ja mielellisiä eläimiä meidän tulisi kohdella myötätuntoisesti, niiden erityisyyttä kunnioittaen.

Outimaija Hakalan piirros Snejka. Mustepiirros, 2021.
Snejka. Mustepiirros, 2021.

Outimaija Hakala on kuvataiteilija ja taidehistorioitsija, joka tekee väitöskirjaa muunlajisten eläinten yksilöyden huomioon ottamisesta kuvataiteessa Aalto-yliopiston taiteen laitoksella. Hän työskentelee kuvanveiston ja grafiikan tekniikoilla, usein yhteiskunnallisten teemojen ja käsitetaiteen parissa. Näyttely on osa Koneen Säätiön tukemaa eläinten kertomisen haasteita tieteissä ja taiteissa käsittelevää Voiko eläintä kertoa? -hanketta.

Päivitetty 4.1.2022