Graafiset objektit
Kouta-galleria 30.9.–24.10.2021

Kaiverran jotakin määrittelemätöntä. Tutkin ja leikittelen taidegrafiikan idealla ja olemuksella. Työ on fyysistä ja etenee materiaalin ehdoilla. Työskentelyni on jatkuva prosessin tila, jossa voin luoda, rikkoa, yhdistää ja uudelleen rakentaa. Avainasemassa on yksinkertaisista elementeistä rakentuva muoto, materiaalisuus ja sarjallisuus. Päämääränäni ei ole konkreettisten grafiikan vedosten tekeminen vaan haastaa, koetella ja kehittää grafiikan ideaa, sen tuottamisprosessia sekä katsomisen ja kokemisen erilaisia tapoja. 

Kouta-gallerian Graafiset objektit -näyttelykokonaisuus on osa kokeellista työskentelyprosessia ja pohjautuu Intersections-hankkeeseen, jonka olen alun perin toteuttanut vuonna 2017. Tavoitteenani on ollut purkaa ja uudelleen rakentaa kaksiulotteista grafiikkaa kolmiulotteiseen muotoon. Työni rikkoo perinteisiä taidegrafiikan konventioita rakentuen samalla kuitenkin mitä perinteisimmistä grafiikan menetelmistä ja tekniikoista. Graafiset objektini ovat yksinkertaisia, abstrakteja elementtejä, joista on mahdollista luoda aina uudestaan erilaisia variaatioita ja tulkintoja. 

Marjo Hallila, Detalji intersections, 2017.
Marjo Hallila, Detalji intersections, 2017

Marjo Hallila (s. 1969, Miehikkälä) on keskisuomalainen nykytaiteilija, jonka työskentelyssä keskeisellä sijalla ovat monialaisuus, kokeellisuus ja käsitteellisyys. Hallila on valmistunut taiteen maisteriksi Varsovan kuvataideakatemiasta vuonna 2017 ja Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2005. Taustalla hänellä vaikuttaa vuosien työura taide- ja muotoilualalla. Vapaana taiteilijana Marjo Hallila on toiminut vuodesta 2017 lähtien. Hänen teoksiaan on sekä koti- että ulkomaisissa kokoelmissa.

Taiteilijan työskentelyä tukee Taiteen edistämiskeskus.

Päivitetty 4.1.2022