Teoksia Heinon taidesäätiön kokoelmasta
2.6.-30.8. Kouvolan taidemuseo Poikilo

Luonnon edestä, teoksia Heinon taidesäätiön kokoelmasta avautuu yleisölle tiistaina 2.6. Hallituksen päätöksen mukaan koronavirusepidemian aiheuttamia rajoitustoimia voidaan purkaa museoiden ja muiden kulttuurilaitosten osalta kesäkuun alusta lähtien. Noudatamme ohjeistuksia ja suosituksia viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Alkuperäisen aikataulun mukaan näyttely on avoinna 30.8. saakka.

Luonnon edestä esittelee erilaisia tapoja kuvata luontoa nykytaiteen keinoin. Länsimaisen kuvataiteen traditiossa luonnon kuvaaminen on ollut keskeisessä osassa. Maisema tai luonto ei ole vain aiheensa peilikuva, vaan se heijastelee aikakautensa aatteita ja maailmankatsomusta.

Dialogia ihmislajin ja luonnon välillä on viime vuosina käyty synkeiden aiheiden ympärillä. Huolta aiheuttavat niin ilmastonmuutos, monimuotoisuuden väheneminen, luontaisten elinpiirien häviäminen, muoviroskan kerääntyminen meriin kuin juomakelpoisen veden hupeneminen. Luonnon ja ihmisen suhde voi tuntua loppuun käsitellyltä, mutta tarkemmin ajateltuna aihetta on tärkeä pitää esillä. Ihminen ei voi elää ilman luontoa, me olemme osa sitä. Meidän tekomme vaikuttavat sen hyvin- tai pahoinvointiin.

Tamara Piilola, Kultasade, 2016
Kuva © Jussi Tiainen / Heinon taidesäätiö

Taiteilijat lähestyvät luontoaihetta yhä uudelleen oivaltavilla ja sisällöllisesti rikkailla näkökulmilla. Näyttelyssä esillä olevissa teoksissa voi nähdä huolta ja kritiikkiä, mutta myös mystiikkaa, sadunomaista tunnelmaa ja viittauksia taidehistoriaan, unohtamatta lohdullisuutta ja toiveikkuutta. Yksi näyttelyn läpi kulkevista teemoista on aika. Kun näyttelyn aihe on luonto ja sen kuvaaminen, on siihen jo ikään kuin sisäänrakennettu käsitys ajan kulumisesta. Osan teoksista voi nähdä dystopioina. Hienovaraiset viittaukset uhkiin ja ekologisiin kriiseihin voi kuitenkin halutessaan nähdä toivon näkökulmasta. Ne auttavat meitä tiedostamaan tilanteen ja tekemään valintoja luonnon hyväksi.

Näyttelyssä on teoksia 1970-luvulta vuoteen 2019. Ajallinen painopiste on kuitenkin 2000-luvulla syntyneissä teoksissa. Mukana on maalauksia, piirustuksia, valokuvia ja veistoksia. Liikkuvan kuvan taidetta edustaa Axel Antaksen videoteos Formations Echoed (2005). Kino-Poikilossa nähdään Heinon taidesäätiön tilaama ja Jan Ijäksen tuottama dokumentti Rakkaudella Heino, joka kertoo Heinon taidesäätiöstä sekä Raimo, Raini ja Rauli Heinon keräämästä kokoelmasta ja sen syntyhistoriasta.

Heinon taidesäätiön kokoelmaa näyttelyssä edustavat: Petri Ala-Maunus, Axel Antas, Elina Brotherus, Erno Enkenberg, Bo Haglund, Ilkka Halso, Heli Hiltunen, IC-98, Jouna Karsi, Arto Korhonen, Markku Laakso, Juhani Linnovaara, Pekka Luukkola, Susanna Majuri, Jyrki Parantainen, Sami Parkkinen, Tamara Piilola, Kimmo Pyykkö, Markus Rissanen, Topi Ruotsalainen, Kim Simonsson, Reidar Särestöniemi, Kristiina Uusitalo, Marjukka Vainio

Luonnon edestä -näyttelyn ovat tuottaneet yhteistyössä Kouvolan taidemuseo Poikilo ja Heinon taidesäätiö. Sen on kuratoinut Poikilo-museoiden intendentti Mari Lehtosalo.

Heinon taidesäätiön kokoelma

Heinon taidesäätiön kokoelma on yksi Suomen merkittävimmistä nykytaiteen kokoelmista. Kokoelman ovat keränneet kauppaneuvos Raimo Heino, rouva Raini Heino ja heidän poikansa, galleristi ja taidehistorioitsija Rauli Heino. Heinon taidesäätiö on perustettu vuonna 2014. Seuraavana vuonna Heinot lahjoittivat kokoelman säätiölle. Se karttuu edelleen. Yksi säätiön tärkeimmistä tehtävistä on kokoelman turvaaminen. Lisäksi se pyrkii vahvistamaan kuvataiteen asemaa ja luomaan edellytyksiä taiteen ja sen yleisöjen kohtaamiselle.

Taidekokoelma on syntynyt Raimo, Raini ja Rauli Heinon hankintojen ja henkilökohtaisten mieltymysten pohjalta intohimosta ja rakkaudesta taidetta kohtaan. Nykytaiteen keräämisen he aloittivat 1970-luvulla. Sen keskeisenä painopisteenä ovat olleet nuorten taiteilijoiden teokset. Kokoelmassa on yli 1400 teosta, noin 230 taiteilijalta 1950-luvulta tähän päivään. Mukana on maalauksia, piirustuksia, grafiikkaa, valokuvia, veistoksia ja liikkuvan kuvan teoksia. Heinoille taide on aina ollut henkistä pääomaa, ei sijoituskohde.

Taidesäätiön perustaminen on mahdollistanut myös laajat kokoelmanäyttelyt. Ensimmäinen, Rakkaudella Heino, järjestettiin HAM Helsingin taidemuseossa vuonna 2016. Sitä seurasivat Vaasassa Kuntsin modernin taiteen museon Ihmisen kuva vuonna 2018 ja Oulun taidemuseon Jaetut unet, joka päättyi vuoden 2020 alussa. Kouvolan taidemuseo Poikilon näyttely jatkaa tätä kokoelmanäyttelyiden sarjaa.

Päivitetty 11.9.2020