Matkalla kotiin

Mitä on koti – fyysisenä paikkana tai mielensisäisenä tilana, kokemuksena, tunteena, muistona ja tarinana? Osallisuus ja kuuluminen on jokaiselle tärkeä. Koti ja kotipaikka on erityinen, moniulotteinen ja monimerkityksellinen tila, joka muokkaa minuutta ja identiteettiämme. Paikan ja kodin tuntu, aika, muisti, tunteet ja yhteydenkaipuu yhdistävät meitä toisiinsa muodostaen kollektiivisen kudelman, jonka osa jokainen on. Muistot toimivat siltana menneen ja nykyisyyden välillä, jossa kättelevät tietoinen ja tiedostamaton, näkyvä ja näkymätön maailma. Taiteilijana olen kiinnostunut paikkakokemuksen ilmenemisestä taiteena ja tarinallisuutena.

Kirke Muhosen virtuaalinäyttely Matkalla kotiin 2020

Lopputyönäyttelyni taustalla on viime kesän lopussa tekemäni matka esivanhempieni synnyinseudulle, Viroon, Hiidenmaalle, jossa en ollut ennen käynyt. Tämä kokemus näyttäytyy visuaalisina teoksina, kertomuksina, joissa ajan kerroksellisuudessa voi havaita menneiden sukupolvien jättämiä jälkiä. Teokseni ovat tarinallisia sielunmaisemia, fragmentteja koetusta ja eletystä. Näyttely koostuu maalauksista, tekstiili- ja vanerireliefeistä, installaatioista ja veistoksista. Kokeiluhaluisena yhdistelin teoksissani eri tekniikoita ja materiaaleja hyödyntäen myös kierrätysmateriaaleja. Kollaasimaisia tekstiiliveistoksia on työstetty leikkaamalla, ompelemalla ja kirjomalla yhdistäen niihin symbolisia elementtejä. Käsillä tekemisen perinteessä limittyvät mennyt ja nykyisyys, sukupolvien tutut ja tuntemattomat, kerrotut ja kertomattomat tarinat, jolloin myös menetykset, ikävä ja suru nostattavat haavoittuvuuden ja luopumisen teemoja.

Paikat, kieli ja kulttuuri muokkaavat meitä sekä tarinaamme. Tarinoiden kautta luomme sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja voimaantumista. Mitkä ovat ne tarinat, jotka kulkevat sukupolvelta toiselle, entä ne, joita kerrot itsellesi ja itsestäsi? Jokaisella on oma uniikki tarina kerrottavanaan.

Kirke Muhonen on mikkeliläinen virolaistaustainen kulttuurituottaja (AMK) ja kuvataiteilija, joka opiskelee kulttuurialan YAMK-tutkintoa Kankaanpään Taidekoulussa (SAMK). Hän on osallistunut useisiin yhteisnäyttelyihin ja pitänyt monia yksityisnäyttelyitä vuodesta 1998 alkaen. Häneltä on julkaistu myös viisi runokirjaa, joista 2 viroksi ja 3 suomeksi sekä kaksi aikuisten värityskirjaa, mm. vuonna 2015 suuren suosion saanut Mindfullness- värityskirja.

Kuvataide, valokuvaus ja kirjoittaminen ovat kantaneet läpi vaikeiden aikojen. Taide on aina ollut tavalla tai toisella läsnä elämässäni ja se on minulle ihmisyyden kokemuksen ilmaisemisen ja minuuden rakentamisen väline hyvinvointiaspektia unohtamatta. Infoähkyn maailmassa haen pelkistetyissä teoksissani selkeyttä ja rytmiä.  En pyri realistiseen ilmaisuun vaan teokseni kumpuavat omakohtaisista kokemuksista ja mielen sisällöistä.

Kotisivu: www.artpuzzle.worpress.com

kirke.muhonen@hotmail.com

Päivitetty 6.5.2020